Türkiye'nin yenilikçi potansiyelini inovasyona dönüştürür.

İnovanadolu, Türkiye’nin yenilikçi potansiyelini inovasyona dönüştürmek amacıyla 2019 yılında kurulmuş bağımsız bir platformdur.

İnovasyonu artıracak kapsamlı bir model önerisi.

Çeşitli ilgi ve becerilere sahip 50’nin üzerinde ekip arkadaşımızla birlikte başladığımız bu serüvende, birincil odağımız, birlikte etkili ve hızlı projeler prototiplemek, geliştirmek ve bu kültürü, modeli ülke genelinde olabildiğince yaygın hale getirmektir.


1. Prototip Ürünler

Prototip aşamasındaki ürünleri İnovanadolu modeliyle şekillendirir.

2. Yetenek Odaklı Ekipler

Prototiplenmiş ürünlere yetenek ekipleri entegre edilir.

3. Ticarileşme Süreci

Yönetim ve işletme mentörlüğüyle ürün ticarileştirilir.

  • "Türkiye’nin yenilikçi potansiyelini inovasyona dönüştürmek” mottosuyla, büyük bir heyecanla başladığımız bu yolculukta, #inovanadolu ismini bundan sonra sıkça duyacağınız proje ve çalışmalarla karşınızda olacağız. Halıhazırda var olan hızlandırıcı, mentörlük programı, kuluçka merkezi vb. alternatiflere bir yenisini eklemek yerine, nitelikli proje grupları ile ülkemize yepyeni bir model sunmak istiyoruz.

    Ahmet Faruk Tuna

    Kurucu, Başkan
  • Bu güne kadar yaptığımız tüm çalışmalardan ve tecrübelerden çıkardığımız olumlu çıktıları, halihazırda var olan sonuç odaklı çıktılar ile birleştirerek sistematik bir şekilde üretim döngüsüne gireceğiz. Ve bunu yepyeni arkadaşlarla yapacağız. Hayatında büyük bir değişiklik yapmak isteyen, üretme heyecanına sahip, çalışma motivasyonuna sahip, işin gerektirdiği donanıma sahip tüm arkadaşlarımıza kapımız ardına kadar açık.

    Selçuk Demirbaş

    C.T.O.

İnovanadolu Modeli

Mentörler ile olgunlaştırılmış ve prototiplenmiş somut projelere, çeşitli yetenek gruplarından kişilerin, kişilik tipi özelliklerinin de dikkate alınarak atandığı ve paydaşı yapıldığı bir model oluşturduk. İnovanadolu platformunun da kuruluş amacı olan “inovanadolu modeli”, belirli bir aşamaya getirilmiş, hatta prototiplenmiş projelere, çeşitli ilgi ve becerilere sahip kişilerin katkıları doğrultusunda paydaş yapıldığı, finansal ve teknik olarak desteklendiği, mentörler aracılığıyla yönlendirildiği bir modeldir. Süreç boyunca bu modele ek olarak farklı alanlar geliştirdik.

Akademik Çalışmalar

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekseninde ihtiyacı olan akademik ölçekleri ve anketleri oluşturmak, inovasyon ve girişimcilik odağında Türkiye özelinde endeksler belirlemek, dinamik katılımcı grupları oluşturmak, akademik makaleler yayınlamak, araştırmalar yapmak için oluşturduğumuz akademik çalışmalar grubumuz, inovanadolu bünyesinde faaliyetlerini sürdürecektir.

Online Komünite

Inovanadolu.com’da yer alan online komünite, 700'ün üzerinde toplulukta içerik oluşturabileceğiniz, yeni insanlarla tanışabileceğiniz bir sosyal ağdır. Topluluklar sekmesine tıklayarak yazılım, tasarım, iş geliştirme vb. birçok konuda oluşturulmuş toplulukları görüntüleyebilir, sorular sorabilir ya da katkıda bulunabilirsiniz. Komünite içinde yer alan İlanlar bölümü ile dijital işlerinizi sunabilir ya da talepte bulunabilirsiniz. İçerisinde 4000’in üzerinde tanım olan inovanadolu sözlük’te tanımlar yazabilirsiniz.

Bu ekibin bir parçası olmak mı istiyorsun?