Hakkında

100+

Proje gruplarıyla birlikte hayata geçirilmiş 100’ün üzerinde girişim.

İnovanadolu Platformu Hakkında

İnovanadolu 2019 yılında, Türkiye’nin yenilikçi hareketini inovasyona dönüştürmek için kurulmuş bir platformdur.

İnovanadolu Ekosistemi

İnovanadolu’yu, “Türkiye’nin yenilikçi potansiyelini inovasyona dönüştürmek için kurulmuş bir platform” olarak tanımlayabiliriz. 2019 yılında, projelerimizi bir sistematik üzerinde icra edebilmek için düşündüğümüz bir model tasarımıyla başlayan süreç, sonrasında yetenek sahibi kişiler için, atıl durumdaki yeteneklerini somut proje fikirlerinin birer paydaşı olarak faaliyete geçirebilecekleri bir sistem tasarımına evrildi. Tamamen somut deneyimlerimiz üzerine inşa ettiğimiz bu proje ile kalıcı bir bakış açısı tesis etmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından dijital yetenek sahibi kişiler, mentörler aracılığıyla doğrulanmış fikir ve projelerle buluşturulurken, fikirler; pazar ve niş koşullarını sağlayacak bir forma ulaştırıldıktan sonra mümkün olan en hızlı şekilde pazara sunulacaktır. İnovanadolu bu döngü içerisinde, ülkemizin mevcut kaynaklarını, doğru bilgi ve mentörlük desteğiyle hızlı bir şekilde inovasyon çıktısı üretecek şekilde kullandırmayı hedeflemektedir.

Ekosistemde girişimciler için birçok katmanda destek programları yer almakta. İnovanadolu’nun amacı bu programların yanına bir yenisini daha eklemek yerine daha yalın ve sonuca yönelik bir model ile ülkemizdeki inovasyon sayısını arttıracak çalışmalar yapmaktır.

inovanadolu üç ana boyuttan oluşmaktadır;

İnovanadolu Modeli

Mentörler ile olgunlaştırılmış ve prototiplenmiş somut projelere, çeşitli yetenek gruplarından kişilerin, kişilik tipi özelliklerinin de dikkate alınarak atandığı ve paydaşı yapıldığı bir model oluşturduk. İnovanadolu platformunun da kuruluş amacı olan “inovanadolu modeli”, belirli bir aşamaya getirilmiş, hatta prototiplenmiş projelere, çeşitli ilgi ve becerilere sahip kişilerin katkıları doğrultusunda paydaş yapıldığı, finansal ve teknik olarak desteklendiği, mentörler aracılığıyla yönlendirildiği bir modeldir. Süreç esnasında bu modele ek olarak farklı alanlar geliştirdik.

Akademik Çalışmalar

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekseninde ihtiyacı olan akademik ölçekleri ve anketleri oluşturmak, inovasyon ve girişimcilik odağında Türkiye özelinde endeksler belirlemek, dinamik katılımcı grupları oluşturmak, akademik makaleler yayınlamak, araştırmalar yapmak için oluşturduğumuz akademik çalışmalar grubumuz, inovanadolu bünyesinde faaliyetlerini sürdürecektir.

Online Komünite

Inovanadolu.com’da yer alan online komünite, 700'ün üzerinde toplulukta içerik oluşturabileceğiniz, yeni insanlarla tanışabileceğiniz bir sosyal ağdır. Topluluklar sekmesine tıklayarak yazılım, tasarım, iş geliştirme vb. birçok konuda oluşturulmuş toplulukları görüntüleyebilir, sorular sorabilir ya da katkıda bulunabilirsiniz. Komünite içinde yer alan İlanlar bölümü ile dijital işlerinizi sunabilir ya da talepte bulunabilirsiniz. İçerisinde 4000’in üzerinde tanım olan inovanadolu sözlük’te tanımlar yazabilirsiniz.